Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Petersen Dyggve, Holger

  • Väisänen, Maija
  • Petersen Dyggve, Holger. – Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden, 2006
  • Ingår i: Kansallisbiografia [Nationalbiografi]. – 7: Negri – Pöysti, s. 656-657