Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Trygve Gulbranssen og kulturradikalerne

  • Hoel, Tore
  • Trygve Gulbranssen og kulturradikalerne
  • Ingår i: Norsk Litterær Årbok. – 1997, s. 72-87
  • Innehåll:

    Se fulltext