Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En skön och merckeligh historia om Grisilla, hwilken war en fattigh torpare dotter, och bleff vnderligen för sina dygder och skickeliga leffuerne aff Gudhi vphögdh til sådan ähra, at hon wardt en mächtigh frw och furstinna ...

  • En skön och merckeligh historia om Grisilla, hwilken war en fattigh torpare dotter, och bleff vnderligen för sina dygder och skickeliga leffuerne aff Gudhi vphögdh til sådan ähra, at hon wardt en mächtigh frw och furstinna .... – Stockholm, 1636
  • Originalspråk: Tyska