Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

The siw wijse mestare: huruledhes Pontianus, en keysare vthi Rom, befalte sin son the siw wijse mestarne i händer, at lära the siw frije booklighe konster ... Swåra nyttigh och lustigh at läsa

  • The siw wijse mestare : huruledhes Pontianus, en keysare vthi Rom, befalte sin son the siw wijse mestarne i händer, at lära the siw frije booklighe konster ... Swåra nyttigh och lustigh at läsa / nyligen förswenskat af Jon Hansson Burman. – Stockholm, 1642
  • Originalspråk: Tyska