Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Een skiön och sanfärdigh historia, om den tohlmodige Helena aff Constantinopel ganska liuflig at läsa

  • Een skiön och sanfärdigh historia, om den tohlmodige Helena aff Constantinopel ganska liuflig at läsa. – Stockholm, 1679
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)