Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Svenska folksagor

  • Svenska folksagor / samlade och utgifne af H--d och I--s. (Lorenzo Hammarsköld och Johan Olof Imnelius). – Stockholm : Tryckte hos Johan Imnelius, 1819