Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Den högfärdige: komedi på vers i 5 akter

  • Destouches (pseud. för Néricault, Philippe Destouches)
  • Den högfärdige : komedi på vers i 5 akter / öfversättning, af J. Remmer. – Stockholm : tryckt hos Olof Grahn, 1818
  • Originaltitel: Le glorieux
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1732
  • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 247, nr. 1230