Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Turken i Italien: opera buffa i 2 akter

  • Romani, Felice
  • Turken i Italien : opera buffa i 2 akter / efter italienskan öfversatt af Johan Eric Remmer ; musik Gioachino Rossini. – Stockholm : tryckt hos Fr. B. Nestius, 1824
  • Originaltitel: Il turco in Italia
  • Originalspråk: Italienska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1814
  • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 372, nr. 2403