Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Den föregifne döde: comedi i 3 akter på vers

  • Andrieux, François Guillaume Jean Stanislas
  • Den föregifne döde : comedi i 3 akter på vers / öfversatt af J. Remmer. – Stockholm : tryckt hos Fr. B. Nestius, 1828
  • Originaltitel: Les étourdis ou le mort supposé
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1787
  • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 305, nr. 1770