Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Förstånds-katekes innehållande korta berättelser och undervisningar för att leda barns första begrepp och moralkänsla

  • Förstånds-katekes innehållande korta berättelser och undervisningar för att leda barns första begrepp och moralkänsla / öfversättning af J. E. Remmer. – Stockholm : J.A. Probst, 1833
  • Originalspråk: Franska