Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

De engelska varorna: fars i 2 akter

  • Kotzebue, August von
  • De engelska varorna : fars i 2 akter / öfversatt af J. E. Remmer
  • Theatern i Arsenalen 8/10 1816
  • Originaltitel: Die englischen Waaren
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1809
  • Källa: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 190, nr. 668