Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Madame Bovary

  • Flaubert, Gustave
  • Madame Bovary / översättning från franskan av Greta Åkerhielm. – Stockholm : Sohlman, 1960. – (Sohlmans klassikerbibliotek)
  • Originaltitel: Madame Bovary
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1856
  • Nya upplagor: Hälsingborg : Bokfrämjandet, 1967, 1973 ; Stockholm : Lindqvist, 1969 ; Stockholm : Trevi, 1979 ; Höganäs : Bra böcker, 1979 ; Höganäs : Bokorama, 1985 ; Höganäs : Bra Böcker, 1998 ; Stockholm : Natur och kultur, 2000, 2001 ; Stockholm : Natur och Kultur, 2006