Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Manon Lescaut

  • Prévost, Antoine François
  • Manon Lescaut / översättning från franskan av Greta Åkerhielm. – Stockholm : Sohlman, 1961. – (Sohlmans klassikerbibliotek)
  • Originaltitel: Manon Lescaut
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1731
  • Nya upplagor: Hälsingborg : Bokfrämjandet, 1970