Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bel-Ami

  • Maupassant, Guy de
  • Bel-Ami / översättning från franskan av Greta Åkerhielm. – Helsingborg : Bokfrämjandet, 1971
  • Originaltitel: Bel-Ami
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1885
  • Nya upplagor: Stockholm : Lindqvist, 1971