Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mord per postorder

  • Tremont, Philip
  • Mord per postorder / översättning Peter Lindforss. – Stockholm : B. Wahlström, 1980
  • Ingår i: Ordination mord sa dr. Alfred Hitchcock. – s. 223-240
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Consult the yellow pages
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1965