Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Anakreon på Samos: lyriskt skådespel i 3 akter

  • Guy, Jean Henri
  • Anakreon på Samos : lyriskt skådespel i 3 akter / öfversättning Johan David Valerius ; musik André Ernest Modeste Grétry. – Stockholm : tryckt i kongl. tryckeriet, 1803
  • Originaltitel: Anacréon chez Polycrate
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1796
  • Se även:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 127, nr. 76