Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Johan David Valerius

  • Johan David Valerius. – Lund : Gleerup, 1881
  • Ingår i: Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död 3, Svenska vitterheten under Gustaf IV Adolfs regering, 1796-1808. – s. 305-306