Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Inträdes-tal hållet i Svenska akademien den 20 december 1853

  • Manderström, Ludvig
  • Inträdes-tal hållet i Svenska akademien den 20 december 1853. – Stockholm, 1854