Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Johan David Valerius: minnesteckning : (företal till Valerii samlade skrifter)

  • Beskow, Bernhard von
  • Johan David Valerius : minnesteckning : (företal till Valerii samlade skrifter). – Stockholm, 1855