Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Johan David Valerius

  • Wieselgren, Peter
  • Johan David Valerius
  • Ingår i: Svensk Tidskrift. – 19(1929), s. 616-617