Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Aposteln Pauli bref till korinthierne, galaterne, ephesierne, philippenserne, kolossäerne, thessalonikerne, Timotheus, Titus och Philemon

  • Aposteln Pauli bref till korinthierne, galaterne, ephesierne, philippenserne, kolossäerne, thessalonikerne, Timotheus, Titus och Philemon / i försökt ny öfversättning af Johan David Valerius. – Upsala : S.P. Leffler, 1843
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
  • Ej i Libris: Se: Svenskt boklexikon senare delen s. 745 och KB:s gamla katalog "Plåten"  -  Bygdén: Svenskt anonym- och pseudonymlexikon, Upsala, 1898-1905, I. sp. 112