Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ryssland sådant det verkligen är: nutidsskildring från det ryska samhällslifvet

  • Joubert, Carl
  • Ryssland sådant det verkligen är : nutidsskildring från det ryska samhällslifvet / bemyndigad öfversättning från engelskan af Valdemar Langlet. – Stockholm : Geber, 1905
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1904