Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kant

  • Kant, Immanuel
  • Kant / översättning av Valdemar Langlet. – Stockholm : Bonniers, 1952. – (De stora filosoferna)
  • Originalspråk: Tyska
  • Innehåll:

    Utdrag ur: Kritik av det rena förnuftet ; En grundval för sedernas metafysik ; Kritik av det praktiska förnuftet ; Religionen inom gränserna för förnuftet allena ; Kritik av omdömesförmågan ; Den eviga freden