Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ayesha

  • Mücke, Hellmuth von
  • Ayesha / översättning av Valdemar Langlet. – Stockholm : Geber, 1915
  • Originaltitel: Ayesha
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1915
  • Nya upplagor: Stockholm : Geber, 1916