Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Är Gud fransman?: en folkpsykologisk studie

  • Sieburg, Friedrich
  • Är Gud fransman? : en folkpsykologisk studie / översättning av Valdemar Langlet. – Stockholm : Natur och kultur, 1931
  • Originaltitel: Gott in Frankreich?
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1929