Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Spinoza

  • Spinoza, Benedictus de
  • Spinoza / översättning av Valdemar Langlet ; urval och inledning Arnold Zweig. – Stockholm : Bonnier, 1949. – (De stora filosoferna)
  • Originalspråk: Tyska
  • Innehåll:

    En förnuftsmässig betraktelse av tingen ; Etiken: I. Om Gud, naturen och nödvändigheten ; II. Om själens natur och ursprung ; III. Om affekternas ursprung och natur ; IV. Om människans ofrihet eller om affekternas makt över oss ; V. Om förnuftets makt och människans frihet