Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ryssland: land och folk - seder och bruk

  • Wallace, Donald Mackenzie
  • Ryssland : land och folk - seder och bruk / ny svensk autoriserad öfversättning af Valdemar Langlet. – Stockholm : Geber, 1905
  • Originaltitel: Russia
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1877