Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Min vän Edison

  • Ford, Henry & Crowther, Samuel
  • Min vän Edison / översättning Valdemar Langlet. – Stockholm : Natur och kultur, 1931
  • Originaltitel: My friend Mr Edison
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1930