Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Framåt: affärsprinciper och framtidsperspektiv

  • Ford, Henry & Crowther, Samuel
  • Framåt : affärsprinciper och framtidsperspektiv / översättning Valdemar Langlet. – Stockholm : Natur o. kultur, 1931
  • Originaltitel: Moving forward
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1930