Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Minnesord över Peter Lindforss

  • Ellerström, Jonas
  • Minnesord över Peter Lindforss
  • Ingår i: Dagens Nyheter. – 5/8 2015