Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Författaren som förblev en outsider till sin död

  • Sahl Johansson, Henrik
  • Författaren som förblev en outsider till sin död
  • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 5/8 2015