Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Vantongerloo Marcus: brev och anteckningar

  • Vantongerloo, Georges & Marcus, Gert
  • Vantongerloo Marcus : brev och anteckningar / översättning: Katja Waldén. – Stockholm : Raster, 2000. – (Konstakademiens skriftserie ; 7)
  • Originalspråk: Franska