Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Liberty Bar

  • Simenon, Georges
  • Liberty Bar / översättning av Katja Birmann (Katja Waldén). – Stockholm : Bonnier, 1971
  • Originaltitel: Liberty Bar
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1932
  • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1979