Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Valdemar G Langlet

  • Gidlöf, Leif
  • Valdemar G Langlet
  • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 22 (1977-1979), s. 257-259
  • Innehåll:

    Se fulltext