Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Katja Waldén

  • Nylén, Leif
  • Katja Waldén
  • Ingår i: Dagens Nyheter. – 14/5 2009