Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Horatius i svenska öfversättningar, imitationer och efterbildningar: bibliografiska anteckningar samlade och utgifna

  • Melander, Samuel Erik
  • Horatius i svenska öfversättningar, imitationer och efterbildningar : bibliografiska anteckningar samlade och utgifna. – Lund : Gleerup, 1918