Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kommentarier till Horatii oder och epoder

  • Frigell, Anders
  • Kommentarier till Horatii oder och epoder. – Uppsala : Förf., 1870