Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Milstolpar kring Nijinsky

  • Kahane, Martine
  • Milstolpar kring Nijinsky / översättning Katja Waldén. – Stockholm : Dansmuseet, 2000
  • Ingår i: Nijinsky: legend och modernist. – s. 43-66
  • Originalspråk: Franska