Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Törngren, Thorsten Wilhelm

  • Törngren, Thorsten Wilhelm. – Stockholm : Pulicistklubben, 1936
  • Ingår i: Publicistklubbens porträttmatrikel 1936. – s. 584