Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Två sätt att översätta terzindikten i slutet av Petits poèmes en prose: Blomberg, Bäckström

  • Bäckström, Lars
  • Två sätt att översätta terzindikten i slutet av Petits poèmes en prose: Blomberg, Bäckström. – Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1993
  • Ingår i: Nordisk metrikkonferens (3 : Hanaholmen : 1991): Metrik och modernism. – s. 203-208