Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Viljan till tro och andra essayer

  • James, William
  • Viljan till tro och andra essayer / bemyndigad öfversättning från originalets 10:de upplaga af August Carr. – Stockholm : Geber, 1908
  • Originalspråk: Engelska
  • Innehåll:

    Viljan till tro ; Är lifvet värdt att lefva ; Förnuftighetskänslan : Determinismens dilemma ; Moralfilosofen och det sedliga lifvet