Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Religiös tro och fri forskning jämte andra uppsatser

  • Harnack, Adolf von
  • Religiös tro och fri forskning jämte andra uppsatser / bemyndigad översättning av August Carr. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1913
  • Originalspråk: Tyska
  • Innehåll:

    Religiös tro och fri forskning ; Tankar om vetenskapen och livet ; De evangeliska berättelsernas trovärdighet ; Det dubbla evangeliet ; Vad har vår kutur kyrkofäderna att tacka för ; Munkväsendet, dess ideal och historia ; Störningar av den kristna tron och fromheten