Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Reformationens plats i den allmänna religionshistorien ; Om protestantismens nuvarande läge

  • Harnack, Adolf
  • Reformationens plats i den allmänna religionshistorien ; Om protestantismens nuvarande läge / översättning av August Carr. – Lund : C. W. K. Gleerup, 1917
  • Ingår i: Nutidsröster från reformationens moderland. – s. 3-32, 35-60
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1899, 1896