Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Jesus

  • Bultmann, Rudolf
  • Jesus / översättning av August Carr. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1928
  • Originaltitel: Jesus
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1926