Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Jesu sedliga krav: missbruket och det rätta bruket av detsamma

  • Herrmann, W.
  • Jesu sedliga krav : missbruket och det rätta bruket av detsamma / översättning av August Carr. – Lund : C. W. K. Gleerup, 1917
  • Ingår i: Nutidsröster från reformationens moderland. – s. 159-211
  • Originalspråk: Tyska