Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Den kyrkligt-sociala idéen och den nutida teologiens uppgifter

  • Seeberg, Reinold
  • Den kyrkligt-sociala idéen och den nutida teologiens uppgifter / översättning av August Carr. – Lund : C. W. K. Gleerup, 1917
  • Ingår i: Nutidsröster från reformationens moderland. – s. 215-264
  • Originalspråk: Tyska
  • Föredrag hållet vid den kyrkligt-sociala konferensen 12:te generalförsamling den 4 april 1907