Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kristendomens framtidsmöjligheter i förhållande till den modärna filosofien

  • Troeltsch, Ernst
  • Kristendomens framtidsmöjligheter i förhållande till den modärna filosofien / översättning av August Carr. – Lund : C. W. K. Gleerup, 1917
  • Ingår i: Nutidsröster från reformationens moderland. – s. 267-299
  • Originalspråk: Tyska
  • ur Logos 1910