Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ett pluralistiskt universum: Hibbert-föreläsningar vid Manchester-College om filosofiens nuvarande läge

  • James, William
  • Ett pluralistiskt universum : Hibbert-föreläsningar vid Manchester-College om filosofiens nuvarande läge / översättning av August Carr. – Stockholm : Björck & Börjesson, 1924. – (Berömda filosofer ; 26)
  • Originalspråk: Engelska
  • Innehåll:

    I. Det filosofiska tänkadets olika typer ; II. Monistisk idealism ; III. Hegel och hans metod ; IV. Om Fechner ; V. Medvetandets sammanfogning ; VI. Bergson och hans kritik av intellektualismen ; VII. Erfarenhetens kontinuitet ; VIII. Slutsatser ; Tvenne tillägg: Tinget och dess relationer ; Handlingslivets problem