Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mormonerna: deras ursprung och historia

  • Meyer, Eduard
  • Mormonerna : deras ursprung och historia / översättning August Carr. – Stockholm : Geber, 1914
  • Originaltitel: Ursprung und Geschichte der Mormonen
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1912