Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Dikter i urval

  • Heine, Heinrich
  • Dikter i urval / tolkade av Gösta Gideon Molin. – Stockholm : Svenska andelsförlaget, 1917
  • Originalspråk: Tyska
  • Nya upplagor: Stockholm : Svenska andelsförlaget, 1919
  • Innehåll:

    I. Ur sångernas bok: Ungdomssorg: Drömbilder: Om vårvild kärlek drömde jag en gång... ; Jag låg och sov. Då lät mig drömmens gud... ; Jag kom som i dröm från min käras hus... ;. ; Natt täckte mina ögon ; Ungdomssorg: Visor: Är jag blott när min hjärtans kär... ; Din hand på mitt hjärta, min hjärtans kär ; Om ändå mina visor ; När unga hjärtan brista,… ; Till skogens rike står mitt hjärtas önskan ; Ungdomssorg: Romanser: Fångens visa ; Budskapet ; Lyriskt intermezzo: För solens heta blickar... ; Du älskar, älskar mig ej mer… ; Vår värld är dum, vår värld är blind,... ; Jag tror ej på den himmel,... ; Hennes ögons blå violer… ; Det står en ensam tall ; Jag älskar dig, och jag älskar dig än... ; Och alla ha de gjort mig... ; Den heta sommaren glöder... ; Gift bor i mina sånger… ; Hemfärden: Jag går i skogen och gråter... ; Min kärleks lilja, du står blek... ; I kammaren sover den unga... ; De älskade båda varandra ; De helga tre kungar från Österland... ; Gläds, mitt hjärta, du som slår... ;  Du är så lik en blomma ; Har ej mitt bleka ansikte... ; Den som älskar första gången… ; Jag sitter på Vår Herres tron... ; När hon mig famnade härförliden... ; Jag fick också nog av plågor... ; Nordsjön: Första cykeln: Poseidon ; Storm ; Lugn på havet ; Nordsjön: Andra cykeln: Frågor ; II. ur Nya dikter: Ny vår: Sakta, sakta i min håg... ; I begynnelsen var näktergalen... ; Den vita vattenliljan… ; Liksom månens avbild darrar…  ; Det var en gammal konung, ; Blandat: Diane: 1. Hela trånaden i detta... ; 2. Nere vid Biscayabukten... 3. Ofta, när jag är hos er,... ; Yolante och Marie: 1. Dessa damer, de begripa... ; 2. För vilken av dem skall jag brinna?... ; 3. I mitt knapphål trikoloren ; 4. Buteljerna stå tomma, vår frukost var god... ; 5. Min ungdom, som åren förskingra,... ; Skapelsevisor: 1. Först skapade Vår Herre solen... ; 2. Herren talade till Satan... ; 3. Att mänska, lejon, sol och oxe skapa... ; 4. Sen väl jag begynt att skapa världen...